Viewing articles tagged 'certum'

  احتمال تحریم SSL برای دامنه های IR

تعدادی از سایتهای پرترافیک با پسوند IR از جانب برخی از مراکز صدور SSL برای تمدید لایسنس خود دچار...