سرور مجازی ایران

VI-1

 • 40GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • 1GB رم
 • 1 هسته پردازشگر
 • انتخابی سیستم عامل
 • 24*7 پشتیبانی

VI-2

 • 55GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • 2GB رم
 • 2 هسته پردازشگر
 • انتخابی سیستم عامل
 • 24*7 پشتیبانی

VI-3

 • 125GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • 4GB رم
 • 2 هسته پردازشگر
 • انتخابی سیستم عامل
 • 24*7 پشتیبانی

VI-4

 • 160GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • 8GB رم
 • 4 هسته پردازشگر
 • انتخابی سیستم عامل
 • 24*7 پشتیبانی

VI-5

 • 110GB فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • ایران محل سرور
 • 16GB رم
 • 4 هسته پردازشگر
 • انتخابی سیستم عامل
 • 24*7 پشتیبانی