سرور مجازی ایران

VI-2

  • 55GB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ایران محل سرور
  • 2GB رم
  • 2 هسته پردازشگر
  • انتخابی سیستم عامل
  • 24*7 پشتیبانی

VI-3

  • 125GB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ایران محل سرور
  • 4GB رم
  • 2 هسته پردازشگر
  • انتخابی سیستم عامل
  • 24*7 پشتیبانی

VI-4

  • 160GB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ایران محل سرور
  • 8GB رم
  • 4 هسته پردازشگر
  • انتخابی سیستم عامل
  • 24*7 پشتیبانی

VI-5

  • 200GB فضا
  • نامحدود پهنای باند
  • ایران محل سرور
  • 16GB رم
  • 4 هسته پردازشگر
  • انتخابی سیستم عامل
  • 24*7 پشتیبانی